Kume, kum, Geselle min

Kume, kum, Geselle min,
ich enbite harte drin,
ich enbite harte din,
harte din, kum, kum,
o kume, Geselle min!

Süßer, rosenvarwer Munt,
kum und mache mich gesunt,
kum und mache mich gesunt,
mich gesunt, süßer,
süßer, rosenvarwer Munt!